logo-header

The Peaks

Bộ lọc

The Peaks

HÀ NỘI

The Peaks

2021

Đang triển khai

Văn Hóa - Giáo Dục

Đây là dự án cái tạo một phần không gian sẵn có của trường học thành không gian thư viện mở, khu tuyển sinh và các phòng học mẫu.

Với quy trình nghiên cứu và hệ thống bản vẽ được chuẩn hóa, chúng tôi đã có thể đảm bảo yêu cầu quan trọng từ chủ đầu tư, đó là lên ý tưởng và hoàn thiện thiết kế trong thời gian rất ngắn để công trình có thể kịp phục vụ cho kì tuyển sinh và năm học mới.