logo-header

Tin tức

Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

2X2 architects cần tuyển dụng vị trí kiến trúc sư

2x2 tuyển dụng thực tập sinh

2x2 tuyển dụng thực tập sinh

Bạn đang là sinh viên, bạn có đam mê với kiến trúc hiện đại, kiến trúc nhiệt đới. Bạn muốn thực hành kiến trúc, hãy tham gia cùng chúng tôi. Mô tả công việc . Nghiên cứu nhiệm vụ và lên phương án thiết kế ý tưởng . Dựng mô hình kiến trúc . Hỗ trợ triển khai hồ sơ bản vẽ Yêu cầu công việc . Sinh viên các trường đại học đào tạo về chuyên ngành kiến trúc,...

This Pandemic Could Be Our Chance to Change Our Way of Thinking: In Conversation with Kengo Kuma

This Pandemic Could Be Our Chance to Change Our Way of Thinking: In Conversation with Kengo Kuma

"We all have to change our way of thinking now. I want to change my architecture to be even more kind to nature," says Kengo Kuma in this Louisiana Channel interview