logo-header

Về chúng tôi

avatar

THANH, NGUYEN

FOUNDER

avatar

HOAN, DO

FOUNDER

avatar

HAI ANH, LE

FOUNDER

avatar

THAI, NGUYEN

ARCHITECT

avatar

HAI, NGUYEN

INTERIOR DESIGNER

avatar

THU, NGUYEN

INTERN

avatar

DAT, PHAN

INTERN

avatar

LINH, DANG

INTERN

avatar

QUYEN, TRINH

ACCOUNTANT